Εἰμὶ δ’ἐγὼ θεράπων

  Εἰμὶ δ’ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος (Fr. 1 W.) Io sono servo del signore Enialio e conoscitore  dell’amabile dono delle Muse.       “Una rivoluzione sociale si riassume in questo distico” Sono parole del Page (traduz. – Arch., p. 134) il quale sottolinea l’orgoglio con cui Archiloco si […]